Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Κλήρωση Δικαιούχων στο Πρόγραμμα Παροχής Βοηθημάτων και Βραβείων σε Αγρότισσες Πολύτεκνες Μητέρες


Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των δικαιούχων που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε 450 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες.
Οι 450 κληρωθέντες αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες θα λάβουν από τον ΟΓΑ χρηματικό βοήθημα 1.000 ευρώ κάθε μία και προσωπικό έπαινο.