Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 27/11/2014, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
-ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με ποσό 5.459.000,00 ευρώ και πλήθος 492.

-ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό 2.118.999,42 ευρώ και πλήθος 58.
-ΜΕΤΡΟ 132 "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με ποσό 6.189,29 ευρώ και πλήθος 4.
-ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με ποσό 8.494,55 ευρώ και πλήθος 15.