Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 14/11/2014, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό 1.234.771,70 ευρώ και πλήθος 34.
■ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με ποσό 1.036.000,00 ευρώ και πλήθος 79.

■ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" με ποσό 1.376,81 ευρώ και πλήθος 5.
■ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με ποσό 7.407,34 ευρώ και πλήθος 13.