Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν σε συνεδριάσεις επιτροπών του Codex Alimentarius


Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν σε συνεδριάσεις των επιτροπών του Codex Alimentarius.
Ο Codex Alimentarius είναι διεθνές όργανο το οποίο δημιουργήθηκε τo 1961 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για να αναπτύξει πρότυπα (standards), κώδικες πρακτικής και κατευθυντήριες γραμμές για όλη τη διατροφική αλυσίδα, με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την εξασφάλιση ορθών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων).

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής του Codex Alimentarius.
Η 26η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για την υγιεινή των τροφίμων (CCFΗ) θα διεξαχθεί στο Περού, 17-21 Νοεμβρίου 2014.
Η 36η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τη διατροφή και τα τρόφιμα ειδικής διατροφής (CCNFSDU) θα διεξαχθεί στην Ινδονησία, 24-28 Νοεμβρίου 2014.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 για τη CCFH και μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 για τη CCNFSDU, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου codex@efet.gr. 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/consultations/codex_alimentarius