Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Βελτίωση εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ


Οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) μπορούν πλέον για την εξυπηρέτησή τους να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ταμείου, ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας ή της κατοικίας τους.
Στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του ταμείου μπορούν πλέον να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ για να εκτυπώσουν:
-Βεβαίωση Εισφορών Ασφαλισμένων

-Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά)
-Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου
-Τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων
-Απόδοση Κλειδάριθμου
-Κατάσταση Οφειλόμενων Εισφορών
-Κατάσταση Πληρωμένων Αποδείξεων Ασφαλισμένων
-Εκτύπωση ταχυπληρωμής
-Βεβαίωση περί μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ