Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 10/10/2014, έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 1 δικαιούχο και ποσό 9.953,25 ευρώ.

Στις 09/10/2014 έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 4 δικαιούχους και ποσό 270.174,43 ευρώ.
Στις 08/10/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 1 δικαιούχο και ποσό 19.250 ευρώ.
■Μέτρο 511 Οδοιπορικά ΕΓΤΑΑ, σε 6 δικαιούχους και ποσό 3.866,18 ευρώ.
■Οδοιπορικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, σε 2 δικαιούχους και ποσό 1.261,80 ευρώ.
Στις 07/10/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 36 δικαιούχους και ποσό 1.265.794,10 ευρώ.
■Μέτρο 511 Έξοδα μετακινήσεων λοιπού προσωπικού,σε 3 δικαιούχους και ποσό 491,85 ευρώ.
Στις 06/10/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 3 δικαιούχους και ποσό 73.873,10 ευρώ.
■Μέτρο 511 Οδοιπορικά ΕΓΤΑΑ, σε 4 δικαιούχους και ποσό 1.744,09 ευρώ.
■Οδοιπορικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, σε 3 δικαιούχους και ποσό 1.730 ευρώ.
■Μέτρο 125Α Ανακαίνιση αρδευτ.δικτύων Α΄Β λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, σε 678 δικαιούχους και ποσό 278.575,50 ευρώ.