Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη πρόσληψης 100 νέων Ερευνητών

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Μια νέα πνοή στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής αναμένεται να δώσει η στελέχωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας με 100 νέους Ερευνητές.
Για τη στελέχωση των Ινστιτούτων με τους νέους Ερευνητές έχει ανακοινωθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗΤΡΑ προκήρυξη πρόσληψής τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με την πρόσληψη των 100 Ερευνητών η χώρα μας θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς του αγροτικού τομέα στη Μεσόγειο.

Η σχετική προκήρυξη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανά θεματική ενότητα καλύπτει τις εξής θέσεις: τριανταοκτώ (38) για τη φυτική παραγωγή, δεκαεννέα (19) τη ζωική παραγωγή & την κτηνιατρική έρευνα, δεκατρείς (13) τη δασική έρευνα, έντεκα (11) τους εδαφοϋδατικούς πόρους, οκτώ (8) την τεχνολογία τροφίμων, έξι (6) την αλιευτική έρευνα και πέντε (5) την αγροτική οικονομία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης Ερευνητή είναι η κατοχή Διδακτορικού διπλώματος και η ερευνητική εμπειρία - δημοσιεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα για την πρόσληψη δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.elgo.gr και www.nagref.gr.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις ενδιαφερομένων Ερευνητών θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Χαλεπά & Αιγιαλείας 19, Παράδεισος Αμαρουσίου, Τ.Κ. 151 52 Αθήνα.
Όσοι επιθυμούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας στα τηλέφωνα 210 8175408 (κ. Όλγα Μπαϊρακτσή) και 210 8175437 (κ. Σοφία Σταθά).