Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Αυξήθηκε ο παγκόσμιος πλούτος

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse, ο παγκόσμιος πλούτος έχει αυξηθεί σε νέο επίπεδο-ρεκόρ, των 263 τρις δολαρίων, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 20,1 τρις δολάρια, τη μεγαλύτερη από το 2007.
Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου των νοικοκυριών (34,7%) συγκεντρώνεται στη βόρεια Αμερική. Η Ευρώπη κατέχει τη δεύτερη θέση (32,4%) και ακολουθεί η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, χωρίς την Κίνα (18,9%).
Η έκθεση επισημαίνει πως το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 48,2% του παγκόσμιου πλούτου. Ειδικότερα, στην Ελλάδα το 1% του πληθυσμού αναμένεται το 2014 να συγκεντρώσει το 56,1% του εγχώριου πλούτου, ενώ το 2000 κατείχε το 54,1% του εγχώριου πλούτου και το 2007 το 48,6%.
Ο μέσος πλούτος στη χώρα μας ανά ενήλικο, βάσει της μέσης εκτίμησης για την πορεία των περιουσιακών στοιχείων, βρίσκεται λίγο πάνω από τα 76 χιλιάδες ευρώ.

Πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ


Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) κατέβαλλε, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 220 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 332.076 ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις επανεκτιμήσεων και ζημιών για τα έτη 2013 και 2014.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε   σανοδοτικά και κηπευτικά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια και πυρκαγιές.

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών σε σχολεία

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Δωρεάν διανομή ελληνικών φρούτων και λαχανικών σε μαθητές Δημοτικών σχολείων της χώρας θα πραγματοποιηθεί για το σχολικό έτος 2014-2015, μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία».
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 4.483.600 ευρώ, εκ των οποίων 3.143.600 ευρώ προέρχονται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1.340.000 ευρώ από εθνικές πιστώσεις.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν σε συνεδριάσεις επιτροπών του Codex Alimentarius


Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν σε συνεδριάσεις των επιτροπών του Codex Alimentarius.
Ο Codex Alimentarius είναι διεθνές όργανο το οποίο δημιουργήθηκε τo 1961 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για να αναπτύξει πρότυπα (standards), κώδικες πρακτικής και κατευθυντήριες γραμμές για όλη τη διατροφική αλυσίδα, με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την εξασφάλιση ορθών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων).

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ευρωπαϊκά κονδύλια για τη Δικτύωση των ΟΤΑ

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η ευρωπαϊκή δικτύωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συνιστά βασικό όρο για την επιβίωση των ελληνικών δήμων και περιφερειών στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η συμμετοχή των ελληνικών ΟΤΑ σε ευρωπαϊκά δίκτυα προσφέρει σχετικά χαμηλού κόστους λύσεις για τον εντοπισμό, τη μεταφορά και την εφαρμογή ευρωπαϊκών καλών πρακτικών σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος, όπως:
■Στην υλοποίηση τοπικών και περιφερειακών έργων.
■Στην από κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των τοπικών και περιφερειακών φορέων που αφορούν την απασχόληση και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, την έρευνα και την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων.

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 17/10/2014, έγινε η παρακάτω πληρωμή για τα Μέτρα 211 και 212 Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2013, σε 70.546 δικαιούχους και ποσό 28.769.950,38 ευρώ.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Βελτίωση εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ


Οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) μπορούν πλέον για την εξυπηρέτησή τους να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ταμείου, ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας ή της κατοικίας τους.
Στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του ταμείου μπορούν πλέον να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ για να εκτυπώσουν:
-Βεβαίωση Εισφορών Ασφαλισμένων

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 10/10/2014, έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 1 δικαιούχο και ποσό 9.953,25 ευρώ.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ


Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) κατέβαλε, σήμερα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 233 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 227.088 ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις επανεκτιμήσεων για τα έτη 2013 και 2014.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη πρόσληψης 100 νέων Ερευνητών

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Μια νέα πνοή στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής αναμένεται να δώσει η στελέχωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας με 100 νέους Ερευνητές.
Για τη στελέχωση των Ινστιτούτων με τους νέους Ερευνητές έχει ανακοινωθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗΤΡΑ προκήρυξη πρόσληψής τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με την πρόσληψη των 100 Ερευνητών η χώρα μας θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς του αγροτικού τομέα στη Μεσόγειο.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 01/10/2014, έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 7 δικαιούχους και ποσό 244.357,76 ευρώ.
Στις 30/09/2014 έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 8 δικαιούχους και ποσό 281.214,58 ευρώ.
Στις 29/09/2014 έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 2 δικαιούχους και ποσό 45.387,20 ευρώ.