Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 23/09/2014, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών, σε 857 δικαιούχους και ποσό 313.393,16 ευρώ.

■Οδοιπορικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, σε 1 δικαιούχο και ποσό 141,14 ευρώ.
Στις 22/09/2014 έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 20 δικαιούχους και ποσό 527.992,67 ευρώ.