Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Ευκαιρία για δραστηριοποίηση επαγγελματιών ψαράδων στον Αλιευτικό Τουρισμό

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν νόμιμα, με θετικές προοπτικές, στον Αλιευτικό Τουρισμό.
Έτσι, επαγγελματίες ψαράδες θα αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, αλλά και θα αναδείξουν τις παραδοσιακές τους τεχνικές, μαζί με τις σπάνιες ομορφιές των ελληνικών ακτογραμμών, συμβάλλοντας στην προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα μας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις νόμιμης δραστηριοποίησής τους σε αυτή τη νέα μορφή τουρισμού έχουν καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), βάσει αυτής της ΚΥΑ:
-Στον Αλιευτικό Τουρισμό μπορούν να συμμετέχουν ψαράδες που έχουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ και σκάφος μήκους μέχρι 15 μέτρα.

-Τα σκάφη που προορίζονται για τη διενέργεια Αλιευτικού Τουρισμού, θα πρέπει να μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες. Παράλληλα θα πρέπει να πληρούνται οι οριζόμενες από την κείμενη νομοθεσία και Προεδρικά Διατάγματα, προδιαγραφές των σκαφών (ελάχιστο ύψος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, κ.λπ.) και να διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
-Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να τηρεί τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την υγιεινή και την καταλληλότητά του για τη διενέργεια Αλιευτικού Τουρισμού.
Οι επαγγελματίες ψαράδες θα μπορούν να κάνουν επίδειξη των τεχνικών ψαρέματος τις οποίες στη συνέχεια οι επιβαίνοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν οι ίδιοι ψαρεύοντας με πετονιά.
Προκειμένου οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στον Αλιευτικό Τουρισμό θα πρέπει να ενημερώνουν τις περιφερειακές υπηρεσίες Αλιείας και να υποβάλλουν, μαζί με την αρχική τους σχετική αίτηση, και απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής τους άδειας, αίτηση για τα αλιευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται απ’ τους επιβάτες-τουρίστες και πιστοποιητικό ασφάλισης για αστική ευθύνη.
Σε περίπτωση μη νόμιμης δραστηριοποίησης επαγγελματιών ψαράδων στον Αλιευτικό Τουρισμό επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας, αλλά και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.