Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 17/09/2014, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης σε 3 δικαιούχους και ποσό 136.672,64 ευρώ.
■Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων σε 1 δικαιούχο και ποσό 524,50 ευρώ.
Στις 16/09/2014 έγινε η εξής πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης:
Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών σε 140 δικαιούχους και ποσό 54.403,78 ευρώ.
Στις 15/9/2014, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 36.914 δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών με το συνολικό ποσό των 6.592.565,81 ευρώ.