Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Παραλαβή Δελτίων Θεάματος του ΟΓΑ από τα ΚΕΠ


Στα πλαίσια ενίσχυσης της απορροφητικότητας του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου της Αγροτικής Εστίας για το έτος 2014, η Διοίκηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) καλεί τους κληρωθέντες δικαιούχους όπως παραλάβουν τα Δελτία Θεάματος από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) το αργότερο μέχρι 31/10/2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή τα αδιάθετα δελτία, μέχρι και τη συμπλήρωση του αριθμού των 93.000 ατόμων, θα διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό το έτος 2014, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

Στην ανωτέρω διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και οι κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν θα έχουν παραλάβει τα δελτία τους μέχρι την 31/10/2014.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. Συν.8/Θ4/16-4-2014 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής που αφορά στο Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2014.