Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ενισχύονται χιλιάδες νέοι αγρότες

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σημαντική οικονομική στήριξη θα έχουν τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) 16 χιλιάδες νέοι αγρότες, καθώς θα εισπράξουν κονδύλια συνολικού ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ. 
Παράλληλα, οι νέοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι για μια πενταετία θα τύχουν ενίσχυσης από ειδικά μέτρα που προβλέπονται μέσα από τις ρυθμίσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σημείο αναφοράς στις αποφάσεις της νέας ΚΑΠ που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Φάκελο είναι η στήριξη των νέων αγροτών μέσα από ουσιώδεις αλλαγές και πράξεις, όπως:
-Η προσαύξηση κατά 25% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης για μια πενταετία για τους αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών.
-Η δέσμευση του 2% των κονδυλίων του Εθνικού μας Φακέλου για τους νέους αγρότες, που ισοδυναμεί με ένα ποσό της τάξης των 240 εκατομμυρίων ευρώ και είναι από τώρα «κλειδωμένο» για την είσοδο 16.000 νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Επισημαίνεται πως, με την τελευταία προκήρυξη εντάχθηκαν πάνω από 11.000 και εντός του 2014 προγραμματίζεται η πληρωμή της α΄ δόσης από το πριμ πρώτης εγκατάστασης που φτάνει μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ.

-Η πρόβλεψη -για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- ειδικής χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, τα λεγόμενα start-ups του αγροδιατροφικού τομέα για τα οποία έχει εγκριθεί προϋπολογισμός 72 εκατομμυρίων ευρώ.
-Η χρηματοδότηση ίδρυσης 2.100 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός άλλων 4.500 επιχειρήσεων αγροτουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατομμυρίων ευρώ.
-Η υλοποίηση 7.500 περίπου νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και η στήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με 340 νέα επενδυτικά σχέδια για την προσεχή 7ετία, συνολικού προϋπολογισμού 254 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι νέοι αγρότες ωφελούνται και έμμεσα από τις συνολικές αποφάσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως για παράδειγμα με την αύξηση των ενισχύσεων που κατευθύνονται στον κτηνοτροφικό τομέα, στο 25% (όταν το υψηλότερο επίπεδο ενισχύσεων για την κτηνοτροφία δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το 19%).