Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 10/09/2014, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων σε 68 δικαιούχους και ποσό 76.751.82 ευρώ.

■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης σε 24 δικαιούχους και ποσό 952.948,93 ευρώ. 
■Οδοιπορικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, σε 5 δικαιούχους και ποσό 702,72 ευρώ.