Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 27/06/2014, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:
■Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών,σε 93 δικαιούχους και ποσό 78.823,84 ευρώ.

■Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης,σε 14 δικαιούχους και ποσό 361.269,25 ευρώ.
■Οδοιπορικά ΕΓΤΑΑ,σε 5 δικαιούχους και ποσό 2.128 ευρώ.