Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα λειτουργίας του ΠΕΔΥ


Στις δράσεις του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 1.200 ανέργους επαγγελματίες της υγείας με σκοπό την κοινωνικοοικονομική τους ένταξη.
Η πράξη αυτή είναι μέσω ΕΣΠΑ και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης νέων ανέργων επαγγελματιών υγείας και λοιπών ειδικοτήτων.

Είναι όλοι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητες νοσηλευτών, οικονομολόγων, πληροφορικής, μαιευτικής, παραϊατρικών επαγγελμάτων, επισκεπτών υγείας, ραδιολόγων, ακτινολόγων σε θέματα της λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 1.200 άνεργοι επαγγελματίες της υγείας, κλάδων διοικητικού, οικονομικού, πληροφορικής, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ. Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων με σειρά κατάταξης. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από αδειοδοτημένους φορείς, όπως ορίζουν οι νόμοι 4093/12 και 4111/13.
Τα θεματικά αντικείμενα είναι η ποιότητα και η ασφάλεια, πρωτόκολλα και διαδικασίες, αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας, διασυνδεσιμότητα, κοινά ενοποιημένα νοσήλια, η κοστολόγηση ιατρικών πράξεων, διπλογραφικό σύστημα, νομοθεσία δημοσίων προμηθειών.
Θα υλοποιηθεί αυτή η πράξη με την μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενων επαγγελματικής κατάρτισης ως 1.200 ώρες με ιδιαίτερα βαρύτητα στην υλοποίηση πρακτικής άσκησης η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μονάδες και υπηρεσίες του ΠΕΔΥ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση αυτή ανέρχεται σε 14,4 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας (με μία επιφύλαξη), το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει από αρχές Ιουλίου.