Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Έγκριση προγραμμάτων πρόληψης και προστασίας καλλιεργειών από φυσικούς κινδύνους

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) με απόφασή του ενέκρινε πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας της αγροτικής παραγωγής από δυσμενή καιρικά φαινόμενα για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των μέτρων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους. Ειδικά για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών το ποσοστό ανέρχεται σε 75%.
Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με το Ν. 3877/2010.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος, σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος είναι η διεύρυνσή του ως προς τον χρόνο υποβολής αιτήσεων και την κάλυψη των επιλέξιμων καλλιεργειών με αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβρόχινη μεμβράνη σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Τα μέσα ενεργητικής προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛΓΑ είναι:
■Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι στα  μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα ακτινίδια,  τα αμπέλια και τις κερασιές, με την κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων με αντιχαλαζικά δίχτυα. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
■Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι & βροχή σε καλλιέργεια κερασιάς και αμπέλου, με την κατασκευή συνδυαστικής εγκατάστασης αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
■Η πρόληψη ζημιών στα εσπεριδοειδή από παγετό, με την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα αρμόδια υποκαταστήματα ΕΛΓΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Aνά τακτά διαστήματα, θα εκδίδεται απόφαση έγκρισης δικαιούχων ένταξης στο πρόγραμμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους.