Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Αυξημένα κοινοτικά κονδύλια για την αλιευτική παραγωγή και τις ιχθυοκαλλιέργειες

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύμφωνα με την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, τη νέα προγραμματική περίοδο βάσει του νέου κοινοτικού κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, που υιοθετήθηκε επί ελληνικής προεδρίας, αναλογούν στην Ελλάδα κονδύλια ύψους 388.777.914 ευρώ για την αλιευτική παραγωγή και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Τα κονδύλια αυτά της περιόδου 2014-2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, είναι αυξημένα κατά 87%.

Αναλυτικά, την προγραμματική περίοδο 2014-2020:
■Ποσό 309.622.000 ευρώ προορίζεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και τη βελτίωση της μεταποίησης αλιευμάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
■Ποσό 54.064.787 ευρώ θα διατεθεί για τον έλεγχο και την επιθεώρηση αλιευτικών σκαφών, 16.368.547 ευρώ για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων.
■Ποσό 4.277.020 ευρώ προορίζεται για την ενίσχυση της αποθεματοποίησης αλιευτικών προϊόντων.
■Ποσό 4.445.560 ευρώ θα διατεθεί για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
Τα ευχάριστα νέα για την σημαντική αύξηση των κονδυλίων, που θα διατεθούν στον αλιευτικό τομέα της χώρας μας την επταετία 2014-2020, μετέφερε ήδη η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και ο αναπληρωτής υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη σημαντική αυτή αύξηση των προς διάθεση κονδυλίων και επισημαίνουν την πρόθεσή τους να καταβάλουν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες προκειμένου η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων να πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους δυνατούς ρυθμούς, ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η εγχώρια αλιευτική παραγωγή και ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών.