Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Αποκλιμάκωση των ρυθμών μείωσης των τιμών ακινήτων


Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη Νομισματική Πολιτική 2013-2014, βάσει των στοιχείων που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καταγράφεται μια σαφής και σταδιακή αποκλιμάκωση των ρυθμών μείωσης των τιμών ακινήτων, ενώ διαπιστώνεται και σχετική κινητικότητα ειδικά στον τομέα των ακινήτων εισοδήματος, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% το 2013 έναντι 11,7% το 2012, ενώ το α' τρίμηνο του 2014 οι τιμές υποχώρησαν με ρυθμό 7,5%.