Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η υποβολή αιτήσεων για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας (Κοινωνικού Τουρισμού, Κοινωνικού Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικό, Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων και Δωρεάν Παροχής Βιβλίων) ξεκίνησε την Τρίτη 27-05-2014 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 20-06-2014.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι:
Α)Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
Β)Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων.
Γ)Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης).
Δ)Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά).
Για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:
•Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
•Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα - σε ισχύ για το έτος 2014, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.
•Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχουν) ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου.