Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Παράταση ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι η ισχύς των Βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.