Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Η πορεία εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Ιανουάριο του 2014


Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώθηκαν τα εξής:
‹‹Οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Ιανουάριο του 2014 ανήλθαν στο ποσό των 824.471.936,34 ευρώ, αυξημένες σε ποσοστό 4,4% σε σχέση με αυτές του Ιανουαρίου 2013.
Επίσης, οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιανουάριο του 2014, ανήλθαν στο ποσό των 94.066.697,90 ευρώ, αυξημένες σε ποσοστό 43,3% σε σχέση με αυτές του Ιανουαρίου 2013.
Αύξηση εσόδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το μήνα Ιανουάριο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το 2009››.