Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Την Τρίτη 4 Μαρτίου οι συντάξεις του ΟΓΑ


Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ανακοίνωσε ότι η σύνταξη μηνός Μαρτίου 2014 θα καταβληθεί σε  712.612 συνταξιούχους του Οργανισμού, την Τρίτη 4 Μαρτίου με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή στους λογαριασμούς ΕΛΤΑ, που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 321.660.561,91   ευρώ.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Παράταση ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι η ισχύς των Βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014.

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Η πορεία εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Ιανουάριο του 2014


Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώθηκαν τα εξής:
‹‹Οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Ιανουάριο του 2014 ανήλθαν στο ποσό των 824.471.936,34 ευρώ, αυξημένες σε ποσοστό 4,4% σε σχέση με αυτές του Ιανουαρίου 2013.
Επίσης, οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιανουάριο του 2014, ανήλθαν στο ποσό των 94.066.697,90 ευρώ, αυξημένες σε ποσοστό 43,3% σε σχέση με αυτές του Ιανουαρίου 2013.
Αύξηση εσόδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το μήνα Ιανουάριο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το 2009››.

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Εγκρίθηκαν 3,9 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα διανομής ρυζιού σε απόρους


Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.900.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός φορέας 110.-Κ.Α.Ε 0873- οικονομικού έτους 2014 για την “κάλυψη δαπανών υλοποίησης του προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (αριθ.2/112753/ΔΠΓΚ/20-12-2013 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από ΥΠ.ΟΙΚ-Γ.Λ.Κ.).”