Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Ευκαιρία για έργα υποδομών σε δήμους

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Οι δήμοι της Εύβοιας έχουν τη δυνατότητα να αποσπάσουν επενδύσεις και να ωφελήσουν τους δημότες τους.
Σύντομα, θα χορηγηθούν συνολικά περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, βάσει της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ελληνικού Δημοσίου και εμπορικών τραπεζών.
Οι δήμοι της περιοχής μας δεν πρέπει να επιδείξουν αδράνεια. Άλλωστε, η Εύβοια παρουσιάζει τεράστιες ελλείψεις σε έργα υποδομών, ενώ παράλληλα έχει πληγεί από την οικονομική ύφεση και ήδη έχει εμφανίσει μεγάλη ανεργία.

Όπως γίνεται γνωστό από τους όρους της συμφωνίας, το χρηματοδοτικό πακέτο αφορά συνολικά 550 εκατομμύρια ευρώ δανειακών συμβάσεων για τη χώρα μας, εκ των οποίων περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ όπως προαναφέραμε θα διατεθούν σε ΟΤΑ, και αναμένεται να επικεντρώσει στη στήριξη έργων σε αυτοκινητοδρόμους, υποδομές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι οι συνολικές συμφωνίες χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη χώρα μας, μετά την υπογραφή και των παραπάνω δανειακών συμβάσεων, ανέρχονται για το 2013 σε 1,5 δις ευρώ, έναντι 705 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος.