Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Πολυετές πλάνο ανάπτυξης για την κτηνοτροφία


Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) διοργανώνει Εθνική Συνδιάσκεψη για την Κτηνοτροφία,  την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.
Η συνδιάσκεψη θα γίνει στο ξενοδοχείο President (Λεωφόρος Κηφισίας 43, 115 23 Αμπελόκηποι, τηλ.: 210-6989000).
Βασικοί στόχοι της διοργάνωσης, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ΕΛΓΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ, είναι να προταθούν λύσεις για τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου, να εξασφαλιστεί το μέλλον του και να δοθεί έμφαση στην προοπτική και την ανασυγκρότησή του.
Στα πλαίσια της Εθνικής Συνδιάσκεψης θα παρουσιαστεί συγκεκριμένο πολυετές πλάνο ανάπτυξης για τους επιμέρους τομείς της ελληνικής κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, βοοτροφία), που θα εστιαστεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας.