Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ


Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.571.894,92 ευρώ σε 3.266 παραγωγούς, για το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2009».
Ειδικότερα, η πληρωμή για το πρόγραμμα «Ετήσιο 2009» αφορά κυρίως ενισχύσεις απώλειας παραγωγής σε καλλιέργεια βρώσιμης ελιάς ποικιλίας Αμφίσσης.