Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το ηλεκτρονικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Με στόχο τη συγκρότηση ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης, που αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση τόσο των αγροτών, όσο και των εμπόρων, πραγματοποιείται διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Η εν λόγω διασύνδεση γίνεται με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Αθανάσιου Τσαυτάρη και σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ιστορικότητα των επιχειρήσεων των εμπόρων με τους οποίους θα αναπτύξουν την όποια εμπορική δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας έτσι προβλήματα που προέκυπταν κατά το παρελθόν λόγω της παντελούς έλλειψης παρακολούθησης αυτών.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, με τη διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr και www.businessregistry.gr):
-Καθίσταται ευέλικτη και γρήγορη η παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων (παρακολούθηση της καταγραφής και αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των εταιρικών μορφών σύσταση, καταστατικά, μετοχικό κεφάλαιο, κ.ά.- και λεπτομερής καταγραφή των οικονομικών αποτελεσμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων - ιστορικότητα της επιχείρησης).
-Ενισχύεται η διαφάνεια της εμπορικής δραστηριότητας.
-Εξασφαλίζονται οι συναλλαγές (ασφάλεια και αξιοπιστία των εν γένει συναλλαγών) και η νόμιμη εμπορική δραστηριότητα.
-Επιταχύνεται, ακόμη, και η λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την καταχώρηση μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, την υπηρεσία ΓΕΜΗ και τη δομή λειτουργίας της, το θεσμικό πλαίσιο (Νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, λοιπές ανακοινώσεις), τα δεδομένα που αφορούν το ΓΕΜΗ και πιο συγκεκριμένα τον αριθμό νέων συστάσεων ανά τύπο εταιρείας, τον αριθμό διαγραφών ανά τύπο εταιρείας, τον έλεγχο απογραφής εταιρειών (βάσει του ΑΦΜ), αν δηλαδή η εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ ή όχι, τις καταχωρημένες επωνυμίες των εταιρειών (αναζήτηση με επωνυμία), την απογραφή των επιχειρήσεων και τη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ -αναζήτηση δημόσιων στοιχείων μιας επιχείρησης, βάσει του ΑΦΜ της, τον αριθμό ΓΕΜΗ, την επωνυμία της εταιρείας ή το διακριτικό της τίτλο.
Οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) μπορούν πλέον να πληροφορούνται έγκυρα και έγκαιρα για την κατάσταση της εταιρείας που πρόκειται να έχουν εμπορικές δοσοληψίες, όπως αν είναι ενεργή, σε λύση, σε εκκαθάριση, σε πτώχευση, σε αδράνεια, σε διαδικασία συνδιαλλαγής, καθώς και για τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ.