Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ρύθμιση της αγοράς αγροτικών προϊόντων ζητούν οι Copa και Cogeca


Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για την ρύθμιση της αγοράς αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.
Οι δύο οργανώσεις ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξουν σαφή βήματα θέσπισης νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, προειδοποιώντας ότι μια εθελοντική προσέγγιση δεν είναι αρκετή.
Επισημαίνεται ότι σήμερα έγινε η έναρξη σχετικής εθελοντικής πρωτοβουλίας από 8 φορείς.