Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Στοχευμένα μικρά σχέδια βελτίωσης για την κτηνοτροφία


Ετοιμάζονται νέα μικρά σχέδια βελτίωσης για την κτηνοτροφία, στο πλαίσιο προγράμματος, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμου Χαρακόπουλου, στα εν λόγω στοχευμένα σχέδια θα μπορούν να μετέχουν και νέοι αγρότες.
Ο κ. Χαρακόπουλος ανακοίνωσε ότι έχει ετοιμαστεί, επίσης, πρόγραμμα για εγγειοβελτιωτικά έργα, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

«Θέλουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στους αγρότες και ιδιαίτερα στους νέους που ξεκινούν την προσπάθειά τους, έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτική η εργασία τους», ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος.