Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Διευκρινήσεις για τις άδειες πωλητών σε λαϊκές αγορές


Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) καταργείται η διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών και καθιερώνεται η ανανέωσή τους κάθε τρία χρόνια, ενιαία σε όλη την επικράτεια, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2014.
Σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου διευκρινίζει ότι οι διαδικασίες θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα έχουν παύσει να εξελίσσονται, βάσει του προαναφερόμενου νόμου, χωρίς να απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ή άλλου οργάνου της Διοίκησης).