Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις Περιφέρειες


Τα ευρωπαϊκά κονδύλια της 5ης προγραμματικής περιόδου (2014-2020), ύψους 10,71 δις ευρώ για τις Περιφέρειες κατανεμήθηκαν ως εξής:
-Οι έξι Περιφέρειες της μετάβασης, μεταξύ των οποίων και η Στερεά Ελλάδα, παίρνουν 2,1 δις.
-Οι δύο περισσότερο ανεπτυγμένες, Αττική και Νότιο Αιγαίο, παίρνουν 2,3 δις.
-Οι υπόλοιπες πέντε λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες παίρνουν 6,31 δις.
Σχολιάζοντας την προαναφερόμενη κατανομή των πόρων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τη χαρακτήρισε ανισοβαρή, ενώ υποστήριξε ότι θα αγωνιστεί για τη διεκδίκηση περισσότερων χρημάτων.