Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Έρχονται αλλαγές στις αγροτικές επιδοτήσεις

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014-2020) συνδέεται με την επιφάνεια της έκτασης των αγροκτημάτων και παύει να συναρτάται από τα επίπεδα της αγροτικής παραγωγής, σε μια προσπάθεια κατανομής με πιο δίκαιο τρόπο των άμεσων επιδοτήσεων μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μεταξύ των παραγωγών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν:
-Η ελάχιστη επιδότηση θα είναι ίση με το 60% του εθνικού ή περιφερειακού μέσου όρου, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν οι μικροί παραγωγοί και να ζημιωθούν οι μεγάλοι παραγωγοί.
-Οι χώρες-μέλη θα μπορούν να διαθέτουν έως και το 8% των κονδυλίων τους για επιδοτήσεις με βάση την παραγωγή.
-Το 30% των άμεσων επιδοτήσεων συναρτάται με περιβαλλοντικά θέματα, δηλαδή με μέτρα που θα λαμβάνουν οι αγρότες για το περιβάλλον, όπως η ανάληψη εκ μέρους τους υποχρέωσης να αφήνουν το 5% των εκτάσεών τους ακαλλιέργητο ως οικολογική ζώνη. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να φτάσει το 7% μετά το 2017.
-Τέλος, στις αλλαγές της νέας ΚΑΠ περιλαμβάνεται και η άρση των περιορισμών στην παραγωγή ζάχαρης μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών της ΕΕ και την εξάλειψη των πλασματικών ελλείψεων του προϊόντος στην αγορά.
Συνολικά οι χώρες-μέλη της ΕΕ αναμένεται να μοιράζονται το χρόνο, μέσω της νέας ΚΑΠ (2014-2020), 50 δις ευρώ, εκ των οποίων η Γαλλία 8 δις ευρώ, η Γερμανία 6 δις ευρώ και η Ισπανία επίσης 6 δις ευρώ.