Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η χώρα μας ανέβηκε 14 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ξεπερνώντας κατά 69,36% το στόχο που έχει τεθεί στο Μνημόνιο.
Η Ελλάδα κατάφερε να έχει απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για το πρώτο εξάμηνο του 2013 2,174 δις ευρώ, έναντι μνημονιακού στόχου 1,284 δις ευρώ.
Το ποσοστό στις χώρες της ΕΕ ειδικότερα έχει ως εξής: Εσθονία 72,8%, Λιθουανία 70,8%, Πορτογαλία 69,7%, Ελλάδα 67,5%, Ιρλανδία 67,5%, Σουηδία 62,6%, Γερμανία 60,9%, Πολωνία 59,3%, Λετονία 59,1%, Ισπανία 58,9%, Φινλανδία 58,2%, Αυστρία 57,5%, Ολλανδία 56,3%, Βέλγιο 55,7%, Λουξεμβούργο 53,7%, Βρετανία 53,3%, Γαλλία 53,3%, Σλοβενία 52,4%, Δανία 50,0%, Κύπρος 49,2%, Ουγγαρία 47,9%, Σλοβακία 46,6%, Μάλτα 43,4%, Ιταλία 41,4%, Βουλγαρία 40,4%, Τσεχία 39,6% και Ρουμανία 26,3%.