Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Αυστηρές κυρώσεις για παράνομους υλοτόμους


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Τα Δασαρχεία έλαβαν σαφείς εντολές από το ΥΠΕΚΑ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της παράνομης υλοτόμησης, καθώς ξεκινάει η περίοδος της υλοτομίας για καυσόξυλα.
Ο καινούργιος νόμος 4138/2013 επισείει αυστηρές ποινές, τόσο για αυτούς που συλλαμβάνονται να υλοτομούν παράνομα, όσο και για αυτούς που μεταφέρουν προϊόντα παράνομης υλοτομίας.
Ο νόμος προβλέπει την επιβολή μήνυσης, την κατάσχεση των εργαλείων υλοτομίας, την κατάσχεση του αυτοκινήτου και αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος οδήγησης μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και τέλος την επιβολή διοικητικού προστίμου το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση τον όγκο της ξυλείας επί το πενταπλάσιο της εμπορικής της τιμής.