Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Η εξέλιξη των δαπανών του Δημοσίου για μισθούς και συντάξεις

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, οι δαπάνες του Δημοσίου για μισθούς και συντάξεις θα επανέλθουν, σε γενικές γραμμές, στα επίπεδα του 2005, καθώς αναμένεται να πέσουν στα 18,4 δις ευρώ το 2013.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι δαπάνες του Δημοσίου για μισθούς και συντάξεις ήταν το 2005 18,1 δις ευρώ, το 2008 ήταν 22,6 δις ευρώ και το 2009 ήταν 25,1 δις ευρώ.
Έτσι, οι δαπάνες του Δημοσίου για μισθούς και συντάξεις από το 2005 μέχρι το 2009 αυξήθηκαν κατά 38,6%.

Την ίδια περίοδο υπήρξαν ανάλογες αρνητικές εξελίξεις και σε άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως η αύξηση από 5 δις ευρώ σε 15 δις ευρώ της επιδότησης του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο πολλαπλασιασμός της δαπάνης του Δημοσίου για φάρμακα, κλπ.
Η εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα του αποκλεισμού του Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές επέβαλε την προσαρμογή της χώρας μας στη νέα κατάσταση των μεγάλων μνημονιακών περικοπών από το 2009 και ύστερα:
Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις μειώθηκαν από 25,1 δις ευρώ το 2009 σε 22,6 δις ευρώ το 2010, σε 21,7 δις το 2011 και σε 20,3 δις ευρώ το 2012.