Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Παρατάθηκε η καταβολή αναπηρικών συντάξεων


Με ειδική ρύθμιση της διοίκησης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), παρατάθηκε για έξι μήνες η καταβολή της αναπηρικής σύνταξης όσων διακόπηκε μέχρι τις 30 Απριλίου, λόγω της καθυστέρησης των ΚΕΠΑ να τις επανεξετάσει.
Στην ρύθμιση δεν υπάγονται οι επιδοματούχοι, προσωρινά παραπληγικοί ή τυφλοί.

Σχετικά με την ειδική ρύθμιση, που αφορά τις αναπηρικές συντάξεις, ο ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι για να μην μένουν οι συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη θα επαναχορηγεί την αναπηρική σύνταξη, εφόσον εκκρεμεί υπόθεση χορήγησης στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, από την 1η Ιουλίου 2013.
Επίσης, ο ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι οι 5.200 συνταξιούχοι προσωρινά ανάπηροι θα λάβουν την 1η Ιουλίου συντάξεις τριών μηνών (Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2013).
Για τους επόμενους μήνες η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του εξαμήνου.
Σε όσους συνταξιούχους διακοπεί η σύνταξη και μετά τις 30 Απριλίου θα παρατείνεται η σύνταξη αναπηρίας για άλλους 6 μήνες μέχρι να βγει η απόφαση από τα ΚΕΠΑ.
Εάν μετά την γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχαν αρχικά, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές αναζητούνται άτοκα διά συμψηφισμού με μηνιαία παρακράτηση 20% από τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.