Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Ο αριθμός των συνταξιούχων του Δημοσίου

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων του Δημοσίου, περίπου κατά 35 χιλιάδες από το 2009, εξουδετέρωσε κάθε ουσιαστική πρόοδο στον περιορισμό του συνολικού κόστους των δαπανών της χώρας μας για συντάξεις.
Βάσει των στοιχείων, το 2009 οι συνταξιούχοι του Δημοσίου είχαν φτάσει τους 406.271 και οι δαπάνες για συντάξεις τα 6,6 δις ευρώ.
Το 2012 οι συνταξιούχοι του Δημοσίου έφτασαν τους 441.768 και οι δαπάνες τα 6,6 δις ευρώ (συνολικό κόστος δαπανών 2012 ίδιο με το 2009!)
Το 2005 οι συνταξιούχοι του Δημοσίου ήταν 367.687 και οι δαπάνες για συντάξεις 4,2 δις ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι η τάση φυγής από το Δημόσιο, που αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα χρόνια, πρέπει να αποδοθεί αφενός στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού και αφετέρου στις σημαντικές περικοπές των μισθών και στην επιδείνωση της επαγγελματική προοπτικής των περισσότερων των δημοσίων υπαλλήλων.