Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Στα χαμηλότερα επίπεδα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA), η παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το 2011, κατέγραψε μείωση 3,3% πέφτοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1990.
Όπως επισημαίνει ο ΕΕΑ, η πτώση της παραγωγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, που σε σχέση με το 2010 είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, ισοδυναμεί με την εξοικονόμηση 155 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Σχετικά η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΕΑ, Τζάκλιν Μαγκλέιντ, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι η ΕΕ ‹‹επιτυγχάνει πρόοδο στην κατεύθυνση των στόχων της για τις εκπομπές››.
Βάσει των επίσημων στοιχείων του ΕΕΑ, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα κατέγραψαν μείωση 1,9% μεταξύ 2010 και 2011.