Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας».
Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης και να υποβληθούν έως τις 3 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 το πρωί.
Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους για την προκήρυξη χορηγούνται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, οδός Χαϊνά 93, 1ος όροφος, γραφείο 104, Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Α. Καραντώνη, τηλ: 2221353918, τηλεομοιοτυπία: 22210 36095), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προκήρυξη διατίθεται, επίσης, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (http://www.pste.gov.gr).