Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Αύξηση στα κέρδη του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου


Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα καθαρά κέρδη του αλιευτικού στόλου της ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 40% περίπου από το 2011, κατά μέσον όρο.
Η αύξηση αυτή αποδεικνύει ότι η μείωση της υπεραλίευσης συνεπάγεται βελτίωση του εισοδήματος των αλιέων, παρά την επιβάρυνση του αλιευτικού στόλου λόγω του κόστους των καυσίμων, επισημαίνει η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία.

Η Ελληνίδα Επίτροπος υπενθυμίζει ότι, βάσει των αριθμητικών στοιχείων της Κομισιόν σχετικά με τα ιχθυαποθέματα στα ύδατα της ΕΕ, έχει σημειωθεί πρόοδος στη σταδιακή εξάλειψη της υπεραλίευσης.
«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μέτρα υπεύθυνης διαχείρισης της αλιείας μπορούν να είναι και όντως είναι αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να παύσει η υπεραλίευση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που έχουμε συμφωνήσει. 
Για να επιτύχουμε τον στόχο μας επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», υπογραμμίζει η κ. Δαμανάκη.