Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Σε ανοδική πορεία τα ‹‹κόκκινα›› δάνεια


Καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια εξυπηρετούνται κανονικά σε ολοένα μικρότερο ποσοστό από τα τέλη του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με στοιχεία των Τραπεζών, στα τέλη του 2009 τα ‹‹κόκκινα›› δάνεια αναλογούσαν στο 7,7% του συνόλου των δανείων, στα τέλη του 2011 αναλογούσαν στο 16% του συνόλου και στα τέλη του 2012 είχαν ήδη φτάσει στο 24,6% του συνόλου των δανείων.
Η ανοδική πορεία των ‹‹κόκκινων›› δανείων αυξάνει το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης και θέτει σε δοκιμασία την αντοχή του τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές.