Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών


Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Δημήτρη Λακασά, οι ελληνικές εξαγωγές στο χρονικό διάστημα 2008-2012 παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων σε απόλυτους αριθμούς 10 δις ευρώ, καθώς έφτασαν στα 27 δις ευρώ πέρυσι (+59%).
Ο ΣΕΒΕ εκτιμά ότι οι ελληνικές εξαγωγές θα παρουσιάσουν νέα αύξηση το 2013, που θα κυμαίνεται μεταξύ 6%-10%.
Ο εθνικός στόχος της Ελλάδας πρέπει να είναι η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 45% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, έναντι 27% σήμερα, υποστηρίζει ο ΣΕΒΕ.