Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ξεκινάει η διαδικασία ένταξης για τα ληξιπρόθεσμα των ΟΤΑ

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη


Το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε προς τους Δήμους όλης της χώρας την εγκύκλιο με την οποία ξεκινάει η διαδικασία ένταξης στην ειδική επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την αγορά των Νομικών Προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα οποία μετέχουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ για να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να στείλουν τα σχετικά στοιχεία συνοδευμένα από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων έως τις 7 Ιουνίου 2013.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σε σχέση με την πορεία απορρόφησης των 162 Δήμων και των Περιφερειών, που έχουν ενταχθεί ήδη στη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ.
Επίσης, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι απέστειλε ακόμα προς τους Δήμους έγγραφο με το οποίο επιλύονται διαδικαστικά θέματα σε ό,τι αφορά την διαδικασία απορρόφησης της επιχορήγησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία.
Για την πορεία απορρόφησης και το ύψος των παρακρατήσεων υπέρ του Προγράμματος ΑΚΣΙΑ (ν.4147/2013) έως το τέλος του μήνα το υπουργείο Εσωτερικών θα δημοσιοποιήσει αναλυτικούς πίνακες με την πορεία απορρόφησης ανά Δήμο.