Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Πριονίδι για… αεροπλάνα του μέλλοντος


Το πρόγραμμα ProBio3 συγχρηματοδοτείται από τη Γαλλία, αποβλέποντας στη χρήση των πριονιδιών για την ανάπτυξη ενός βιοκαυσίμου, που θα μπορούσε να αναμιχθεί κατά 50% με την κηροζίνη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τα αεροπλάνα του μέλλοντος.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, με στόχο τον περιορισμό των δαπανών, αλλά και την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.