Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων»


Από τους υπουργούς Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση, Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον υφυπουργό Εργασίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, παρουσιάστηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων».
To Σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά είκοσι δράσεις, μερικές εκ των οποίων είναι καινούργιες και άλλες συνεχιζόμενες.

Όπως ανακοινώθηκε από την προαναφερθείσα πολιτική ηγεσία :
Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα του Σχεδίου προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενοι νέοι θα φτάσουν στις 350 χιλιάδες. 
Κεντρικός στόχος του Σχεδίου είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35,με έμφαση στους νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα.
Οι βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν στην ενίσχυση των συστημάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, στη θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Βασικό εργαλείο υποστήριξης των νέων κατά τη μετάβασή τους στο εργασιακό ή επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης (mentoring).