Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων


Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε το Νοέμβριο σε 214.573 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 36.008 άτομα, ποσοστό 20,17% σε σχέση με τον Οκτώβριο.
Από το σύνολο των ανέργων αυτών, το 68,24% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 22,18% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,6% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 2,04% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, το 1,64% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,31% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υπολογίζουν ότι από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, που το Νοέμβριο ήταν 972.704, οι πραγματικά αναζητούντες εργασία ήταν 786.236, εκ των οποίων το 41,97% είναι άνδρες και το 58,03% είναι γυναίκες.