Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Οι γενικοί γραμματείς Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γ. Γιαννούσης, Σπ. Ευσταθόπουλος και Γ. Πυργιώτης δημοσιοποίησαν πρόγραμμα, ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ, με κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Όπως ανακοίνωσαν οι γενικοί γραμματείς, στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η ίδρυση δέκα χιλιάδων νέων επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία τεσσάρων χιλιάδων θέσεων εργασίας.