Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Πληρωμές εργοδοτών μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού εισφορών και μισθών


Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση, πλέον, να καταβάλλουν εισφορές και μισθούς μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες υποχρεούνται :
Σε μηνιαία κατάθεση της ΑΠΔ
Πληρωμή προσωπικού, εισφορών και ΦΜΥ μέσω ενιαίας τραπεζικής εντολής
Ειδικότερα, πληρωμή των εισφορών ΙΚΑ Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου

Για το σκοπό αυτό οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, εφόσον δεν το έχουν πράξει ακόμα, πρέπει να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, κατά προτίμηση στην ίδια τράπεζα.
Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες δεν καλύπτονται από υπάρχοντες λογαριασμούς εκτός και εάν είναι επαγγελματικοί (όψεως).