Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Η Εύβοια ‹‹κατέκτησε›› το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας


Ευβοιώτες κατέλαβαν εξ’ ολοκλήρου τις θέσεις του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι εκπροσωπούν κατά το καλύτερο τρόπο το νομό και το θεσμό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν :
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 39 ψήφους επί 46 ψηφισάντων, εξελέγη ο Ανέστης Πίσχινας.
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 41 ψήφους επί 46 ψηφισάντων, εξελέγη ο Γιάννης Λετώνης.
Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 37 ψήφους επί 46 ψηφισάντων, εξελέγη ο Νίκος Παπανδρέου.