Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, θα δοθεί παράταση στην προθεσμία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προθεσμία έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. το υπουργείο ενημερώνει τους πολίτες ότι  προωθείται άμεσα νομοθετική ρύθμιση παράτασης της προθεσμίας έκδοσης των συγκεκριμένων αδειών μέχρι την 25.11.2013, καθώς όπως αποδείχτηκε -λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου σε κάποιες περιπτώσεις- οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000.